DWUP - CIiPKZ - Banerek [ v 02 e ] - Strona główna.jpg
ciipkz-topn.png
banero.jpg
CBOP2.jpg
facebookciipkz.jpg
Opcje zaawansowane
 
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Praca bez granic - projekt

trzy loga - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Fundacja Ukraina konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - razem możemy więcej.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z Fundacją Ukraina pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na działania związane z aktywizacją zawodową i integracją społeczną cudzoziemców.

 

Projekt pn. „Praca bez granic”, ma pomóc cudzoziemcom, którzy spotykają się z różnymi trudnościami,  w tym ze znalezieniem zatrudnienia, a także barierą językową i integracyjną w społeczeństwie.

 

W projekcie przewidziano m.in.:

- profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemców,

- vouchery na szkolenia i kursy zawodowe adekwatne do potrzeb,

- kursy języka polskiego on-line,

- szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji,

- konsultacje ze specjalistami w zakresie polskiego rynku pracy , których zadaniem będzie łatwiejsze i skuteczne wdrożenie cudzoziemca w polski rynek pracy.

 

Projekt obejmie grupę cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, między innymi z Ukrainy i realizowany będzie na terenie Dolnego Śląska, głównie we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

Ze strony DWUP w działania merytoryczne zaangażowani są m.in. doradcy zawodowi z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

 

Проект під назвою 

„Praca bez granic”

 

Управління Праці Нижньосілезького воєводства в партнерстві з Фундацією Україна отримало дофінансування  з Міністерства Родини  і Соціальної Політики на діяльність, пов’язану з професійною активізацією та суспільною інтеграцією іноземців.

Проект під назвою  Praca bez granic  повинен допомогти іноземцям, котрі зустрічають різні труднощі, в тому числі з пошуком роботи, а також з мовним бар’єром та інтеграційним бар’єром в суспільстві.

В проекті передбачається між іншим:

-          Профілювання потреб і потенціалу іноземців,

-          Ваучери на інструктажі та професійні курси відповідно до потреби,

-          Курси польської мови онлайн,

-          Курси підвищення кваліфікацій,

-          Консультації зі спеціалістами і сфері польського ринку праці, до завдань котрих належатиме легше і ефективніше впровадження іноземця в польський ринок праці.

 

Проект охопить групу іноземців, котрі легально перебувають в Польщі, між іншим з України, і буде реалізовуватися на території Нижньої Сілезії, в основному у Вроцлаві, Лєгніці, Валбжиху і Єлєній Гурі.

Зі сторони DWUP залучені до основної діяльності в тому числі ка’рєрні радники з Центрів Інформації і Планування Професійної Кар’єри.

 

 

контакт


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 

Jelenia Góra

ul. 1 Maja 27

58-500 Jelenia Góra

tel. 75/ 75 45 183, 181, 180, 170, 173

e-mail: 

Czynne w godz. 7.30 – 15.30

Legnica

ul. Plac Wolności 4 Budynek C

59-220 Legnica

Telefony:

76 850 34 06, 76 850 34 07, 76 850 34 08, 76 850 34 09, 76 850 34 10.

e-mail: 

w godz. 7.30 – 15.30

Wałbrzych

ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

tel. 74 / 88 66 539, 537, 548, 522, 526

e-mail: 

w godz. 7.30 – 15.30

Wrocław

ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. 71 / 39 74 152, 268, 269, 314, 315, 316

e-mail: 

w godz. 7.30 – 15.00

 

Flaga Ukrainy, napis dotyczący finansowania projektu - Praca bez granic

Wprowadził: Magdalena Łukowska
utworzono: 24-08-2022
ostatnia modyfikacja: 11-10-2022
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się