DWUP - CIiPKZ - Banerek [ v 02 e ] - Strona główna.jpg
ciipkz-topn.png
banero.jpg
CBOP2.jpg
facebookciipkz.jpg
Opcje zaawansowane
 
Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Metody poszukiwania pracy w kraju i za granicą, EURES

 

Jest wiele metod poszukiwania pracy. Każda metoda ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Nie należy kierować się opinią innych osób na temat poszczególnych metod poszukiwania pracy.

 

Podczas poszukiwania pracy warto jednak spróbować wykorzystać jak największy wachlarz środków zmierzających do naszego zatrudnienia.

 

Wiadomą jest rzeczą, że przed przystąpieniem do poszukiwania zatrudnienia należy się do tego zadania należycie przygotować, między innymi: poprzez dokonanie analizy obszarów, w których będziemy poszukiwać pracy, opracowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych itp.

 

Każda z metod może przybrać formę pasywną i aktywną. Pasywne poszukiwanie pracy polega na oczekiwaniu na sygnał z zewnątrz (np. na wezwanie i propozycję z urzędu pracy, na ukazanie się informacji o ofercie pracy, informację od znajomych, oczekiwanie na odpowiedź pracodawcy po naszej wizycie itp.). Poszukując pracy często oczekujemy na pomoc ze strony innych osób lub instytucji i dopiero po uzyskaniu sygnału  wzmagamy własną aktywność i kontaktujemy się z pracodawcą. Lepszy efekt daje aktywna forma wykorzystywania metod poszukiwania pracy, gdzie my pierwsi wychodzimy do pracodawców, innych osób lub instytucji i organizacji.

 

Wybrane metody poszukiwania pracy

 

Publiczne służby zatrudnienia: miejskie, grodzkie
i powiatowe urzędy pracy

Zarejestrowane w tych urzędach osoby bezrobotne i poszukujące pracy poza pośrednictwem pracy mogą korzystać z różnorodnych usług, oferowanych dla nich przez publiczne służby zatrudnienia. Szczegółowe informacje o wszystkich formach usług świadczonych przez urzędy pracy można uzyskać na stronach internetowych  lub bezpośrednio u pracowników tychże urzędów. 

Osoby niezarejestrowane mogą korzystać w ograniczonym zakresie z usług urzędów pracy, ale mają możliwość korzystania z informacji o ofertach pracy.

 

Oferty pracy, będące w dyspozycji urzędów pracy dostępne są na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl

 

Ochotnicze Hufce Pracy

Od 2009 roku Ochotnicze Hufce Pracy poszerzyły swoje usługi o pośrednictwo pracy, realizowane przez punkty pośrednictwa pracy (PPP). Adresatem tych oddziaływań OHP jest młodzież w wieku 15-25 lat. Oferty pracy, będące w dyspozycji Ochotniczych Hufców Pracy dostępne są na stronie internetowej www.mbp.ohp.pl 

Agencje zatrudnienia

Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Świadczą one usługi, między innymi: w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych lub pracy tymczasowej. Każda agencja pracy powinna posiadać certyfikat marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji, potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnieni. Aby sprawdzić, czy jakaś agencja pracy ma taki certyfikat, wystarczy wejść na stronę www.kraz.praca.gov.pl i następnie wyszukać agencję w Wykazie Agencji Zatrudnienia. 

Sieć kontaktów

Warto wiedzieć, że nie wszyscy pracodawcy ogłaszają się z informacją o wolnych miejscach pracy. Na początku często rozważają zatrudnienie kogoś ze swojej rodziny, znajomych lub kogoś z rodziny pracowników lub ich znajomych, a dopiero potem ogłaszają się na otwartym rynku pracy. Niech nikogo to nie dziwi, ponieważ sami będąc pracodawcami prawdopodobnie zachowywalibyśmy się tak samo. Możemy wykorzystać tą wiedzę i spróbować stać się swoistymi „znajomymi” pracodawców.  zaczynamy nawiązywać i odświeżać kontakty z naszymi znajomymi, rodziną, nowe znajomości poprzez dotychczasowych znajomych. Informując wszystkich o naszym problemie związanym z brakiem zatrudnienia prosimy o informacje na temat wolnych miejsc pracy w otoczeniu zawodowym znajomych. W ten sposób powstaje tak zwana sieć kontaktów, składająca się z osób posiadających wiedzę o naszych kwalifikacjach, umiejętnościach, mocnych stronach. W sytuacji pojawienia się wolnego miejsca pracy nasi znajomi mogą nas zarekomendować u swoich przełożonych, co może zakończyć się sukcesem w postaci zatrudnienia.

Poszukiwanie pracy przez Internet i inne media

W tym przypadku poszukiwanie pracy polega w głównej mierze na wyszukiwaniu informacji o wolnych miejscach pracy i reagowaniu w sytuacji pojawienia się wakatu. Przeglądając informacje o wolnych miejscach pracy możemy często spotkać się z sytuacją, kiedy stwierdzamy, że interesująca nas oferta pracy posiada pewne ograniczenia co do naszej osoby, ze względu na to, że nie spełniamy wszystkich wymagań określonych w ofercie pracy. Można zrezygnować z aplikowania na takie stanowisko, ale można też podjąć inną decyzję i spróbować odpowiadać na oferty pracy nawet wtedy, gdy nie spełniamy wszystkich wymagań. Pracodawca może zainteresować się naszą kandydaturą ze względu na inne nasze atuty związane z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym.

 

Korzystając ze zdobyczy techniki możemy podejść do tej metody w sposób aktywny, np. zamieszczając informacje o swojej kandydaturze w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń, w Internecie. W tym przypadku nie czekamy na ofertę pracy. Jeszcze przed pojawieniem się informacji o wolnym m miejscu pracy reklamujemy w ten sposób swoją osobę u pracodawców.

 

 

Powyżej wskazane metody poszukiwania pracy należą do najbardziej popularnych. Warto dodać, iż poszukający pracy coraz częściej sięgają po niestandardowe metody poszukiwania zatrudnienia. Polegają one na niecodziennych, innowacyjnych zachowaniach osób poszukujących pracy mających na celu podjęcie pracy.

Informacje o niecodziennych, niekonwencjonalnych metodach poszukiwania pracy można znaleźć na stronach:

 

Zachęcamy do zapoznania się z lekturą artykułu, będącego zarazem poradnikiem, pod tytułem „Marketingowe podejście do poszukiwania pracy”. Artykuł ten przedstawia nowe podejście do poszukiwania pracy, które coraz bardziej staje się najbardziej efektywną metodą osiągnięcia celu w postaci zatrudnienia.

 

Szukasz pracy za granicą?

Skorzystaj ze wsparcia Sieci EURES lub agencji zatrudnienia zajmujących się pośrednictwem pracy za granicą.

 

EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia

Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia takich, jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne.

Sieć została powołana przez Komisję Europejską w 1993r. w celu wspierania mobilności pracowników na poziomie międzynarodowym  i transgranicznym.

Obszar działania:

 • kraje Unii Europejskiej
 • kraje należące do EOG (Norwegia, Islandia, Lichtenstein)
 • Szwajcaria

Zadania sieci EURES

 • Usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy
 • Oferty otwarte
 • Oferty zamknięte
 • Informowanie o warunkach pracy i życia w krajach UE
 • Informowanie o warunkach pracy i życia w Polsce
 • Organizacja rekrutacji

 

Europejski Portal Mobilności Zawodowej  http://eures.europa.eu

 • Możliwość zapoznania się z setkami tysięcy ofert pracy i wyszukiwania ich według różnych kryteriów.
 • Oferty oznaczone niebieską flagą to propozycje pracy, w których pracodawcy są szczególnie zainteresowani rekrutacją kandydatów  z innych krajów europejskich.
 • Możliwość zamieszczenia na portalu własnego CV, wykorzystując narzędzie „Mój EURES” – pracodawcy zarejestrowani na portalu mogą je przeglądać.
 • Możliwość zamówienia usługi otrzymywania powiadomień na adres poczty elektronicznej o ofertach odpowiadających profilowi poszukującego pracy.
 • Pracodawcy za pośrednictwem sieci publicznych służb zatrudnienia mogą zamieścić na portalu swoją ofertę.
 • Możliwość zamówienia usługi otrzymywania powiadomień na adres poczty elektronicznej o CV kandydatów, spełniających wymagania zgłoszonej oferty.
 • Możliwość zapoznania się z informacjami o warunkach życia i pracy w innych krajach europejskich
 • Większość informacji na portalu jest zamieszczona w 25 językach EU.
 • Oddzielne działy dla poszukujących pracy i pracodawców.
 • Help desk – kontakt mailowy w 25 językach, telefoniczny w 3 językach.
 • Dane kontaktowe doradców EURES z terenu całej UE/EOG.

 

Krajowa strona internetowa EURES    www.eures.praca.gov.pl

 • Informacje czym jest EURES
 • Informacje o Doradcach EURES w Polsce.
 • Informacje o warunkach życia i pracy w krajach europejskich.
 • Praktyczne porady dla wyjeżdżających.
 • Bieżące informacje dotyczące realizowanych projektów.
 • Linki do portali mobilności
 • Informacje dla pracodawców.

 

Wojewódzka strona internetowa EURES  www.eures.dwup.pl

 • Informacje o ofertach pracy realizowanych przez sieć Eures.
 • Informacje o projektach realizowanych w województwie dolnośląskim.
 • Informacje o zajęciach informacyjnych dla poszukujących zatrudnienia za granicą.
 • Wzory CV (format europejski) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.
 • Dane kontaktowe doradców EURES w województwie.

 

Jak szukać pracy przez  EUERS w  Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy?

1. Wyszukanie oferty na stronie wojewódzkiej www.eures.dwup.pl

2. Wysłanie swojego CV zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ofercie. W temacie maila należy podać nazwę firmy, stanowisko i kraj.

3. CV przesyłane jest do pracodawcy lub osoby koordynującej rekrutację.

4. Jeśli pracodawca zakwalifikuje kandydata do rozmów kwalifikacyjnych otrzymuje on informację o terminie i miejscu odbywania się spotkania rekrutacyjnego.

Wprowadził: Robert Janicki
utworzono: 20-03-2014
ostatnia modyfikacja: 31-03-2014
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się