DWUP - CIiPKZ - Banerek [ v 02 e ] - Strona główna.jpg
ciipkz-topn.png
banero.jpg
CBOP2.jpg
facebookciipkz.jpg
Opcje zaawansowane
 
Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OTK 2022

 

Po raz trzynasty ruszamy z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery. 


 W 2022 roku hasłem przewodnim naszych działań jest:

 

"Złap za stery do swojej kariery”

 


 

 

OTK - inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej


Patronat:  Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


Baner OTK 2022

 

Plany działań CIiPKZ DWUP w ramach OTK 2022 (17-23 października)

 

 

Nr

działania

 

Rodzaj wydarzenia

 

Nazwa wydarzenia

 

 

Data

 Godziny rozpoczęcia i zakończenia

 

Partnerzy

działania

 

Sposób

promowania wydarzenia

 

Zakładany efekt tego działania, którym można się podzielić z innymi doradcami w Polsce

 

CIiPKZ w Legnicy

1

 

 

Porada grupowa

dla młodzieży wchodzącej

na rynek pracy

 

„Sam steruj swoją karierą”

 Zajęcia z wykorzystaniem ekonomicznej gry strategicznej –

„Chłopska Szkoła Biznesu”

 

18.10.2022

13:25 – 15:00

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

w Legnicy

Informacja na stronie CIIPKZ

http://www.ciipkz.dwup.pl/

https://www.facebook.com/

centrumdwup

 

Ukształtowanie wśród młodzieży wchodzącej na rynek pracy podstawowych postaw i kompetencji przedsiębiorczych.

2

Porada grupowa

dla młodzieży wchodzącej

na rynek pracy

„Za sterami własnej kariery”

 

18.10.2021

9.00 – 13.00

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych,

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy

Podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie planowania przyszłości zawodowej

3

Warsztat dla dorosłej młodzieży

 

„Łapiemy za stery do swojej kariery”

19.10.2021

12:30 – 14:15

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

w Legnicy

Zbudowanie potrzeby świadomego planowania przyszłej drogi zawodowej i inwestowania w rozwój kompetencji.

5

Porada grupowa

dla młodzieży wchodzącej

na rynek pracy

 

„Sam steruj swoją karierą”

 Zajęcia z wykorzystaniem ekonomicznej gry strategicznej –

„Chłopska Szkoła Biznesu”

20.10.2021

12.00 - 14.30

 

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

w Legnicy,

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy

Ukształtowanie wśród młodzieży wchodzącej na rynek pracy podstawowych postaw i kompetencji przedsiębiorczych.

6

Warsztat dla dorosłej młodzieży wkraczającej na rynek pracy

 

„Złap ster w swoje ręce”

 

20.10.2021

11.40 – 13.20

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

w Legnicy

Pozyskanie wiedzy na temat działań sektora edukacji i biznesu wspomagających ścieżkę zawodową młodzieży

 

7

 

 

Forum poradnictwa zawodowego

„Sterować karierą – ale jak?”

Prezentacja metod i narzędzi wykorzystywanych przez Centrum Kariery w procesie poradnictwa zawodowego.

21.10.2021

10.00 – 14.00

 

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy,

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy,

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy,

Dolnośląski Klaster Edukacji

Poszerzenie wiedzy na temat warsztatu poradnictwa zawodowego, którym dysponują instytucjonalni partnerzy.

 

CIiPKZ w Jeleniej Górze

 

 

1

Informacja grupowa

Wernisaż talentów – „Mój zawód – moja pasja”

 

17.10.2022

     08:00 -15:00

Centrum Edukacji                 i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy                                w Jeleniej Górze

Informacja na stronie CIiPKZ

http://www.ciipkz.dwup.pl/

https://www.facebook.com/

centrumdwup

Wyróżnianie się kreatywnością na tle innych, w tym budowanie poczucia własnej wartości

2

Informacja grupowa - spotkanie dla osób bezrobotnych

„Zajrzyj w morze swoich potrzeb”

17.10.2022

     08:00-09:30

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Budowanie potrzeby świadomego konstruowania przyszłej drogi zawodowej przy wsparciu doradców zawodowych

 

3

Forum/seminarium Doradców Zawodowych

„Wesprzyj swoją załogę”

18.10.2022

     09:00-12:00

Centrum Edukacji                 i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy                                w Jeleniej Górze

Samorozwój poprzez wymianę doświadczeń zawodowych przez doradców z wieloletnim stażem pracy

 

4

Informacja grupowa - spotkanie dla osób bezrobotnych

„Dopłyń bezpiecznie do swojej wymarzonej pracy”

19.10.2022

     08:00-09:30

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Wskazanie roli świadomego wyboru ścieżki zawodowej przy wsparciu doradców zawodowych

5

Warsztaty dla młodzieży szkolnej

„Wybierz się w rejs ze swoim kapitanem”

19.10.2022

  09:00-13:00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze

Informacje adresowane bezpośrednio do potencjalnych odbiorców

Poznanie zainteresowań zawodowych i możliwość zaplanowania na ich podstawie swojej ścieżki kariery

 

6

 

 

 

Warsztaty dla uczestników WTZ

„Jestem swoim kapitanem”

20.10.2022

     09:00-12:00

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze

Uświadomienie wartości posiadanych kompetencji zawodowych i ich znaczenie na rynku pracy

 

7

Warsztaty dla młodzieży szkolnej

„Zbuduj swój statek kariery”

21.09.2022

  09:00-12:00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze

Budowanie potrzeby świadomego konstruowania przyszłej drogi zawodowej

 

8

Porada grupowa

„Jak uciszyć burzę na morzu” – osadzeni w zakładzie karnym

21.09.2022

  09:00-12:00

Zakład Karny Zaręba

Zapoznanie z zasadami konstruktywnego radzenia sobie ze stresem

 

 

CIiPKZ we Wrocławiu

 

1

Informacja grupowa dla młodzieży pełnoletniej

„Maturzysto złap za stery do swojej kariery”

17.10.2022

8.55-12.25

Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciipkz.dwup.pl/

facebook Centrum

 

 

 

Zwiększenie świadomości na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego i edukacyjnego dostępnych dla absolwentów szkół średnich. Zapoznanie z instytucjami rynku pracy i sposobami poszukiwania zatrudnienia.

2

Porada grupowa                  dla kadry OAZ

„Rozwijanie kompetencji zawodowych przy wykorzystaniu praktycznych narzędzi w doradztwie zawodowym – gry warsztat praktyczny”

17.10.2022

11.00-12.30

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu

Pozyskanie wiedzy na temat możliwości wykorzystywania gier planszowych jako narzędzie pracy doradcy zawodowego.

3

Porada grupowa dla młodzieży pełnoletniej

„Być albo nie być... przedsiębiorcą. Zajęcia z wykorzystaniem ekonomicznej gry strategicznej - Chłopska Szkoła Biznesu”

18.10.2022

10.55-11.40

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy wraz z Technikum w Obornikach Śląskich

Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych i kompetencji miękkich, m.in. zdolności komunikacji, negocjacji i zarządzania własną pracą wśród uczniów szkół średnich.

4

Targi Pracy OHP, obsługa stoiska

„Praca- inwestuj w siebie”

19.10.2022

 10.00-12.00

Młodzieżowe Biuro Pracy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP WrocławPromocja poradnictwa zawodnego i świadomego planowania kariery wśród pełnoletniej młodzieży szkół średnich

5

Udział w konferencji w charakterze słuchacza

„Zasady i cele poradnictwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji”

19-20.10.2022

9.00-19.00

 

Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego oraz UNITWIN NETWORK

Poznanie zasad i celów poradnictwa zawodowego na rzecz zrównoważonego rozwoju trendów panujących na rynku pracy.

6

Informacja grupowa dla młodzieży pełnoletniej

„Własna firma-pomysł na karierę.  Zajęcia z wykorzystaniem ekonomicznej gry strategicznej - Chłopska Szkoła Biznesu”

20.10.2022

10.00-12.00

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy

 

Kształtowanie wśród młodzieży wchodzącej na rynek pracy kompetencji przedsiębiorczych.

 

7

Informacja grupowa dla młodzieży pełnoletniej

„Maturzysto złap za stery do swojej kariery”

21.10.2022

10.00-12.00

Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy

Zwiększenie świadomości na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego i edukacyjnego dostępnych dla absolwentów szkół średnich. Zapoznanie z instytucjami rynku pracy i sposobami poszukiwania zatrudnienia.

8

Udział w konferencji w charakterze słuchacza

„Złap za stery swojej kariery”

21.10.2022

10.00-12.45

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Pozyskanie wiedzy na temat działań sektora edukacji i biznesu wspomagających ścieżkę zawodową młodzieży

 

 

CIiPKZ w Wałbrzychu

 

1

Dzień Otwarty CIiPKZ  w Wałbrzychu- otwarcie OTK 2022

„Złap za stery do swojej kariery”

 

17.10.2022

08.00-14.00

Brak

Promocja w formie plakatu w budynku wspólnym PUP oraz DWUP.  Informacja na stronie CIIPKZ

http://www.ciipkz.dwup.pl/

https://www.facebook.com/

centrumdwup

/również pozostałe wydarzenia/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja usług CIiPKZ w Wałbrzychu w kontekście wspierania w tworzeniu indywidualnych planów kariery

Uświadamianie znaczenia prawidłowego planowania kariery. Zaproszenie do diagnozy wybranych obszarów zawodowych  przy użyciu KZZ, NBK, PreformenSe

2

Warsztaty dla pełnoletnich uczniów klas maturalnych

"Złap za stery do swojej kariery- kurs na zainteresowania i pasje"

18.10.2022

09.00-13.00

I LO w Wałbrzychu

Wykształcenie wśród młodzieży potrzeby świadomego planowania ścieżki kariery opartej na posiadanych zainteresowaniach i pasjach, które zostaną zdiagnozowane dzięki KZZ.

3

Warsztaty dla osób długotrwale bezrobotnych-

klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl

„Samodzielne halsowanie w stronę portu Praca”

18.10.2022

10.00-13.00

PUP Ząbkowice Śląskie

Budowanie potrzeby świadomego i niezależnego działania na rynku pracy.

4

Warsztaty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników Klubu Integracji Społecznej w Wałbrzychu

„Gotowi na pracę- być sobie sterem, żeglarzem i okrętem, czyli słowo o zarządzaniu czasem podczas poszukiwania pracy”

19.10.2022

09.00-11.00

Klub Integracji Społecznej w Wałbrzychu

Budowanie potrzeby świadomego i niezależnego działania na rynku pracy.

 

5

Warsztaty dla osób długotrwale bezrobotnych-

klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu /Filia Walim/

„Złap za stery do swojej karier- warsztat aktywizacyjny”

19.10.2022

10.00-12.00

PUP Wałbrzych Filia Walim

Budowanie potrzeby świadomego i niezależnego działania na rynku pracy.

 

6

Warsztaty dla osób długotrwale bezrobotnych-

klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku

„Wejście na szerokie wody rynku pracy”

20.10.2022

10.00-12.00

PUP Kłodzko

Budowanie potrzeby świadomego i niezależnego działania na rynku pracy.

7

Warsztaty dedykowane uczniom szkół średnich oraz studentom uczelni należących do Klastra Edukacyjnego INVEST in EDU.

 

„Nie daj się zagiąć – czyli jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej”

20.10.2022

10.00-14.00

Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”

Promocja realizowane przez Klaster Edukacyjny INVEST in EDU oraz instytucje biorące udział w wydarzeniu 25 Dni Kariery

Przygotowanie do przyszłej drogi zawodowej w oparciu o rozwijanie kompetencji miękkich, jako czynnika zwiększającego szansę na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Spotkanie realizowane w formie treningu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

8

Warsztaty dedykowane uczniom szkół średnich oraz studentom uczelni należących do Klastra Edukacyjnego INVEST in EDU.

 

Dokumenty aplikacyjne - wiatr w żagle do idealnej pracy 

 

21.10.2022

10.00-14.00

Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”

Promocja realizowane przez Klaster Edukacyjny INVEST in EDU oraz instytucje biorące udział w wydarzeniu 25 Dni Kariery

 

Poznanie zasad

i kształtowanie umiejętności pisania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego

 i innych typów dokumentów aplikacyjnych.


Wprowadził: Magdalena Łukowska
utworzono: 19-10-2022
ostatnia modyfikacja: 19-10-2022
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się