DWUP - CIiPKZ - Banerek [ v 02 e ] - Strona główna.jpg
ciipkz-topn.png
banero.jpg
CBOP2.jpg
facebookciipkz.jpg
Opcje zaawansowane
 
Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ

 Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ.

 

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako projekt DWUP, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

 

Cel

Wyposażenie pracowników służb zatrudnienia w profesjonalną wiedzę, nowoczesne techniki, narzędzia i metody w dziedzinie doradztwa, których wymaga nowelizowana Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz standardy usług doradczych.

 

Grupa docelowa

Pracownicy publicznych służb zatrudnienia z terenu Dolnego Śląska – doradcy zawodowi zatrudnieni w CIiPKZ, doradcy zawodowi z PUP, liderzy Klubów Pracy z PUP i doradcy EURES.

 

Realizacja szkoleń:

1.Coaching jako nowoczesna metoda w pracy doradcy zawodowego

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników projektu wiedzy i praktycznych umiejętności stosowania coachingu, jako metody pracy z klientem, która pozwala wspierać go w jego dążeniach do osiągania własnych celów, pomaga w odkrywaniu i rozwijaniu jego potencjału i możliwości, stymuluje do samodzielnego odkrywania odpowiedzi i wypracowywania rozwiązań, motywuje do osobistego wysiłku przy rozwiązywaniu problemów związanych np. z karierą zawodową.

2.Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradcy nabędą umiejętność sporządzania biznes-planu, zdobędą wiedzę z zakresu rejestracji, kosztów prowadzenia, form opodatkowania różnych rodzajów działalności gospodarczej. Zdobyta wiedza będzie wykorzystywana przez doradców zawodowych w poradnictwie indywidualnym i grupowym dla klientów zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

3.Szkolenie z zakresu rekrutacji i oceny kandydatów do pracy

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak i konkretnych umiejętności prowadzenia skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów. Uczestnicy szkolenia, nabędą umiejętność prowadzenia profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej, stosowania nowoczesnych metod służących do oceny przydatności kandydata do pracy.

 

Okres realizacji projektu

wrzesień 2008r. – marzec 2009 r.

Wprowadził: M Ł
utworzono: 27-02-2013
ostatnia modyfikacja: 27-02-2013
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się