DWUP - CIiPKZ - Banerek [ v 02 e ] - Strona główna.jpg
ciipkz-topn.png
banero.jpg
CBOP2.jpg
facebookciipkz.jpg
Opcje zaawansowane
 
Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego...
grafika

Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość.

 

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako projekt DWUP. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

 

Cel projektu:

Wdrożenie oraz promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość świadczonej przez doradców zawodowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na terenie Dolnego Śląska. Cele szczegółowe: wprowadzenie usługi poradnictwa zawodowego za pośrednictwem telefonu i Internetu w nowym standardzie usługi, zapewnienie dostępu do usługi osobom mniej mobilnym na regionalnym rynku pracy, poszerzenie grona osób korzystających z poradnictwa, podniesienie kompetencji doradców zawodowych DWUP w zakresie świadczenia usługi poradnictwa na odległość, promocja poradnictwa zawodowego , w tym usługi poradnictwa na odległość na Dolnym Śląsku.

 

Grupa docelowa:

Doradcy zawodowi DWUP zatrudnieni w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, świadczący usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej – minimum 10 pracowników, kobiet i mężczyzn.

 

Założenia i realizacja projektu:

1. Uruchomienie i świadczenie usługi poradnictwa na odległość:

Utworzenie portalu internetowego wspierającego świadczenie usług przez doradców zawodowych.

Zaprojektowanie logo projektu. Utworzenie elektronicznych skrzynek pocztowych, uruchomienie numerów telefonicznych oraz kont w ogólnodostępnych multimedialnych komunikatorach (Gadu – Gadu, Skype). Utworzenie i wyposażenie pięciu stanowisk pracy do świadczenia usługi poradnictwa zawodowego na odległość.

2. Szkolenia dla doradców zawodowych przygotowujące do świadczenia usługi poradnictwa na odległość:

3. Kampania informacyjno-promocyjna usług poradnictwa zawodowego, w tym poradnictwa na odległość:

  • Ulotki i plakaty upowszechniające usługi poradnictwa zawodowego, w tym poradnictwa na odległość.

ulotka    ulotka

ulotka    ulotka

plakat

 

  • Link do strony www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl na stronie DWUP.
  • Cykliczne informacje prasowe:

PORADNICTWO ZAWODOWE

MODELOWA SYLWETKA DORADCY ZAWODWEGO

INFORMACJA ZAWODOWA

ZAPLANUJ WŁASNĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ

DOLNOŚLĄSKIE CENTRA INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

  • Seminarium podsumowujące projekt oraz promujące poradnictwo zawodowe, w tym poradnictwo na odległość.

4. Promocja projektu.

 

Okres realizacji projektu.

październik 2010r. - styczeń 2012r.


Wprowadził: 
utworzono: 27-02-2013
ostatnia modyfikacja: 06-08-2021
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się
Strony w dziale
Wprowadził: Magdalena Łukowska  |  utworzono: 10-08-2015
grafika